การรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งรองอธิบดี

>>การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด => เอกสารแนบ

(Visited 1 times, 1 visits today)