โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

21 พฤศจิกายน 2559 /

06:51 น.