มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

ตามแนวทางการดำเนินงานมิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย

  1. แนวทางการดำเนินงานมิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
  1. ประกาศข้อตกลง/ประกาศเจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง
  1. การเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ
  1. คติประจำใจในการดำรงชีวิต หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนของข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 คน
  2. ภาพประกอบการขับเคลื่อนกิจกรรมของมิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
  3. โครงการ มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
  4. สรุปผลการดำเนินงานของมิติที่ 4
(Visited 1 times, 1 visits today)