กิจกรรมส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้า

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่านโชคชัย แก้วป่อง ท่านวิไลวรรณ ไกรโสดา และท่านนิวัติ น้อยผาง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าพืชผักส่วนครัวหลากหลายชนิด พร้อมสาธิตการปลูกถั่วงอกในขวดน้ำ ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และเป็นการประหยัดพื้นที่ในการปลูก ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการอำนวยการของท่านภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(Visited 1 times, 1 visits today)