การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการทางวินัย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิดเเละมอบนโยบายแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการทางวินัย
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

>>LINK DOWNLOAD DOCUMENT<<

(Visited 1 times, 1 visits today)