พช. เพาะเมล็ดพันธ์นักพัฒนา

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561
นายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้า บรรยายพิเศษเรื่องการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในวันแสดงตนเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (รุ่น 106-107) ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)