ปฐมนิเทศข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

     

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พบปะข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 35 ราย
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
4. นายช่างโยธา
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

     
     
(Visited 1 times, 1 visits today)