ด่วน !! พช. เรียกบรรจุพัฒนากร 200 อัตรา เสริมทัพขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 มุ่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ พร้อมให้ตั้งมั่นดั่ง “ศรัทธาที่เดินได้” เพื่อพี่น้องประชาชน

ด่วน !! พช. เรียกบรรจุพัฒนากร 200 อัตรา เสริมทัพขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 มุ่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ พร้อมให้ตั้งมั่นดั่ง “ศรัทธาที่เดินได้” เพื่อพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) เพิ่มเติม จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเรียกตัวบรรจุ จำนวน 200 อัตรา ให้รายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการบรรจุและรับฟังคำชี้แจงการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.โดยในการเรียกบรรจุข้าราชการในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของว่าที่พัฒนากรใหม่ทุกท่าน จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านไปรายงานตัวดังนี้

1.การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับ การบรรจุเข้ารับราชการ และรับฟังคำชี้แจงการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ตามรูปแบบวิธีการและสถานที่ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้
1.1 กรณีผู้ที่พักอาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ เข้ารับราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งมีที่ตั้งในจังหวัดที่ตนพักอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน
1.2 กรณีผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ เข้ารับราชการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ณ ที่พักอาศัยของตนเอง โดยให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพสำหรับสุภาพสตรีให้ใส่กระโปรง
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ทุกราย สแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลยืนยันการรายงานตัวทางระบบออนไลน์ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
3. จัดเตรียมเอกสารตาม รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน แล้วนำส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และสำหรับผู้ที่รายงานตัวผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ให้นำส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

โดยหากท่านไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการตามวันและเวลา กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จะถือว่าท่านขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชนโดยทันที

ทางด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับพัฒนากรสายเลือดใหม่ ที่จะเข้ามาร่วมกันผนึกกำลังในการขับเคลื่อนภารกิจงานที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการใหม่ทุกท่านจะช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน จึงขอให้ทุกท่านตั้งมั่นในศรัทธาและแรงบัลดาลใจที่อยากเห็นพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุข และขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งของชีวิตที่จะได้รับใช้ประชาชนให้ได้รับความชื่นใจอย่างเต็มภาคภูมิในตำแหน่งที่ทรงเกียรติ คือ พัฒนากร ซึ่งเสมือนศรัทธาที่เดินได้ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ https://bit.ly/3zEFJp0

หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2141 6175 – 7

 

รายงานข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่

(Visited 1 times, 1 visits today)