ด่วน !! พช. เรียกบรรจุพัฒนากร 200 อัตรา เสริมทัพขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 มุ่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ พร้อมให้ตั้งมั่นดั่ง “ศรัทธาที่เดินได้” เพื่อพี่น้องประชาชน

30 กรกฎาคม 2564 /

20:58 น.

พช.ประกาศผลโหวต ปลื้ม!มหาชนร่วมโหวตเฟ้นสุดยอด “คติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน” ครบรอบ 60ปี พช. ย้ำยึดมั่นคติประจำใจงานพัฒนา มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน

05 กรกฎาคม 2564 /

19:51 น.

อธิบดี พช. กำชับเข้ม บทบาทหน้าที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สั่งการผู้ตรวจราชการกรม สนับสนุนกำกับดูแล มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พช.” ย้ำหมุดหมายความสำเร็จ ร่วมกันพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

19 มิถุนายน 2564 /

13:05 น.