อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

04 เมษายน 2565 /

13:36 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กรมการพัฒนาชุมชน นำไปทอดถวาย ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

14 พฤศจิกายน 2564 /

13:30 น.

ด่วน !! พช. เรียกบรรจุพัฒนากร 200 อัตรา เสริมทัพขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 มุ่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ พร้อมให้ตั้งมั่นดั่ง “ศรัทธาที่เดินได้” เพื่อพี่น้องประชาชน

30 กรกฎาคม 2564 /

20:58 น.