พช. เรียกบรรจุพัฒนากรล็อตใหญ่ ลงเคลื่อนงานเต็มพื้นที่ชุมชน เน้นอุดมการณ์งานพัฒนาชุมชน มุ่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

27 ตุลาคม 2565 /

16:59 น.

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

04 เมษายน 2565 /

13:36 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กรมการพัฒนาชุมชน นำไปทอดถวาย ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

14 พฤศจิกายน 2564 /

13:30 น.