การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง

11 พฤษภาคม 2560 /

03:03 น. /

ดาวน์โหลด