รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

06 พฤศจิกายน 2563 /

20:03 น. /

ดาวน์โหลด

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 117, 123-124, 127, 129, 132-134 และสำรองลำดับที่ 142, 145-146, 150, 152, 154, 156, 158-159, 164-165, 168, 172, 175, 180-188)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 117, 123-124, 127, 129, 132-134 และสำรองลำดับที่ 142, 145-146, 150, 152, 154, 156, 158-159, 164-165, 168, 172, 175, 180-188)

27 ตุลาคม 2563 /

17:04 น. /

ดาวน์โหลด