การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 97,99-100,102-105, (107,109-111,113-115 สำรอง)

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 97,99-100,102-105, (107,109-111,113-115 สำรอง)

20 มกราคม 2559 /

03:10 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 7 ราย และคำสั่ง (เลื่อน) ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 15 ราย กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 31-32/2559 ลว.11 ม.ค.59

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 7 ราย และคำสั่ง (เลื่อน) ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 15 ราย กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 31-32/2559 ลว.11 ม.ค.59

12 มกราคม 2559 /

03:17 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กลุ่มบริหารทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กลุ่มบริหารทั่วไป)

06 มกราคม 2559 /

03:20 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ 901,902/2558 ลว.21 ธ.ค.58

คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป และคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ 901,902/2558 ลว.21 ธ.ค.58

21 ธันวาคม 2558 /

03:23 น. /

ดาวน์โหลด