การสอนงานและระบบพี่เลี้ยงกรมการพัฒนาชุมชน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนงานและระบบพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

***************************************

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)