กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

แผนที่สนามสอบ

แผนที่การเดินทางไปสนามสอบ

 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ระบบรับสมัครออนไลน์

หนังสือแจ้งจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช. และประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)