กรมการพัฒนาชุมชน รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

17 มกราคม 2566
กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยนายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)