ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

วันนี้ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

โดยกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และนางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)