การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

กองการเจ้าหน้าที่ รับรายงานตัวตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 100 ราย
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 (3003) กรมการพัฒนาชุมชน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในการรับรายงานตัวตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมารายงานตัวพร้อมจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรจุเข้ารับราชการและให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการและเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ

(Visited 1 times, 1 visits today)