การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง วิสัยทัศน์ พัทธกิจ ผู้บริหาร และโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (WAR ROOM) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะและบรรยาย เรื่อง วิสัยทัศน์ พัทธกิจ ผู้บริหาร และโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งข้อคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา

(Visited 1 times, 1 visits today)