การบริหารทรัพยากรบุคคล และสิทธิข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 พย 63 เวลา 09.00-12.00 น. นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอัคเดช แจ้งอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 75 คน ในประเด็น "การบริหารทรัพยากรบุคคล และสิทธิข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน" ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)