การรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการกวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่น 111 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่น 111 พร้อมรับฟังคำชี้แจงและเตรียมตัวเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)