การจัดทำผลงานของข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นายปราโมทย์ ฉายศรี หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและประเมินผล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำผลงานของข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ” ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)