การรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 16 ตุลาคม 2561

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)