โครงการผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

หนังสือแจ้งและแนวทางการขับเคลื่อน (PDF)

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (PDF)

รายละเอียดโครงการ (PDF)

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ (Word)

แนวทางการขับเคลื่อน (เพิ่มเติม) 27/12/2562

สรุปทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (PowerPoint)

ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งทีมอาสาระดับกรม (Word)

ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งทีมอาสาระดับจังหวัด (Word)

วิธีการเข้าสู่ระบบเพื่อดูรายชื่อผู้สมัครทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (Word)

LINK แผนงานและผลการปฏิบัติงานของทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

LINK เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

Facebook เพจทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

Line ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

 

 

 

 

Link เข้ากรอกข้อมูลเพื่อแจ้งชื่อ facebook และอีเมล ของผู้ทำหน้าที่เป็น editor ของแต่ละจังหวัด

การสรุปผลการดำเนินงานโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด 04/08/2563 New

(Visited 1 times, 1 visits today)