ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสาร 1)
  3. เค้าโครงเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน (เอกสาร 2)
  4. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสาร 3)
  5. แบบรายงานประวัติการรับราชการ (เอกสาร 4)
  6. แบบพิจารณาระยะเวลาเกื้อกูล (เอกสาร 5)
  7. แบบตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับราชการ  (เอกสาร 6)  
  8. บัญชีรายชื่อข้าราชการในสังกัดรายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสาร 7)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)