ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : กรมการพัฒนาชุมชนจะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปอีกครั้งในภายหลัง 

(Visited 1 times, 1 visits today)