การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

>>ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

>>หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

——————————————————————————————————————-

>>ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

>>หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

>>ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)