การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

>>ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวันประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)