การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>> ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาประเมินเพื่อประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด => เอกสารแนบ

>> กรอกใบสมัครออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)