ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ผนวก ก-1 : รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ (พัฒนาการอำเภอ)

2. ผนวก ก-2 : รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ)

3. ผนวก ข-1 : ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ (พัฒนาการอำเภอ)

4. ผนวก ข-1 : ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ)

5. แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ดูย้อนหลัง => ประกาศรับสมัคร

(Visited 1 times, 1 visits today)