การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

>> ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

>> หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

———————————————————————————————————

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

>> หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

———————————————————————————————————

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

>> หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

———————————————————————————————————

>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

>> หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)