การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>>ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>>ดาวโหลดเอกสารแนบ => คลิ๊กที่นี่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)