ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 102 – 103

7 มิ.ย. 60 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่พร้อมทีมงาน เดินทางไปจังหวัดนครพนมเพื่อตรวจเยี่ยมข้าราชการบรรจุใหม่(พัฒนากร รุ่น 102 – 103)

     

8 มิ.ย. 60 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่พร้อมทีมงาน เดินทางไปจังหวัดบึงกาฬเพื่อตรวจเยี่ยมข้าราชการบรรจุใหม่(พัฒนากร รุ่น 102 – 103) โดยมีท่านพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ นายกมล คงสัตย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

9 มิ.ย. 60 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่พร้อมทีมงานตรวจเยี่ยมพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 102 – 103 ณ จังหวัดสกลนคร โดยมีนางศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานของพัฒนากรและพี่เลี้ยง

(Visited 1 times, 1 visits today)