ตัวอย่างการแต่งกายและเครื่องแบบข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

เครื่องแบบข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เครื่องแบบข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม

(Visited 1 times, 1 visits today)