ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (จพ.ธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 38 – 53 จพ.การเงินฯ ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 39 – 51 และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 13)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (จพ.ธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 38 – 53 จพ.การเงินฯ ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 39 – 51 และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 13)

23 มกราคม 2563 /

10:16 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (นางสาวธัญภรณ์ แน่นอุดร ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 56)

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (นางสาวธัญภรณ์ แน่นอุดร ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 56)

06 มกราคม 2563 /

15:10 น. /

ดาวน์โหลด