การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ลำดับที่ 986-1026 และสำรองลำดับที่ 1027-1039,1041-1052)

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ลำดับที่ 986-1026 และสำรองลำดับที่ 1027-1039,1041-1052)

16 ตุลาคม 2561 /

18:53 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 19 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 6 – 9 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ลำดับที่ 1 – 2

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 19 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 6 – 9 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ลำดับที่ 1 – 2

10 ตุลาคม 2561 /

10:20 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ลำดับที่ 885 – 960, 962 – 985)

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ลำดับที่ 885 – 960, 962 – 985)

10 ตุลาคม 2561 /

09:06 น. /

ดาวน์โหลด