ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

23 มีนาคม 2561 /

13:25 น. /

ดาวน์โหลด