แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รับผิดชอบเขตตรวจ

แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รับผิดชอบเขตตรวจ

26 พฤศจิกายน 2562 /

15:53 น. /

ดาวน์โหลด

การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (คำสั่งกรมฯ ที่ 1067-1069/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (คำสั่งกรมฯ ที่ 1067-1069/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

21 พฤศจิกายน 2562 /

18:05 น. /

ดาวน์โหลด