การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ข้าราชการ

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1106 2 ปี 24 มกราคม 2562 884
2 นพก. รุ่น 42 ลำดับ 68

พนักงานราชการ

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 365 2 ปี 17 มิถุนายน 2563 18
2 นักทรัพยากรบุคคล 69 2 ปี 17 มิถุนายน 2563 5
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31 2 ปี 17 มิถุนายน 2563 2
4 นักจัดการงานทั่วไป  17  2 ปี  17 มิถุนายน 2563 1

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

 

Book-Blue การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)