กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  รุ่นที่ 1  ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  รุ่นที่ 2  ดำเนินการระหว่าง วันที่ 22-23  ม.ค.  2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)