การรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่น 104 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่น 104 พร้อมรับฟังคำชี้แจงและเตรียมตัวเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)