โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 21 พฤศจิกายน 59 เวลา 13.30 น.ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้ ท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีพร้อมนายวสันต์  ถนอมทรัพย์ เปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกลุ่มงานสรรหาและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

(Visited 1 times, 1 visits today)