การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการ

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)