ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 16 ก.ย. 59

การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 16 ก.ย. 59

(Visited 1 times, 1 visits today)