โครงการผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

หนังสือแจ้งและแนวทางการขับเคลื่อน (PDF)

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (PDF)

รายละเอียดโครงการ (PDF)

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ (Word)

สรุปทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (PowerPoint)

ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งทีมอาสาระดับกรม (Word)

ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งทีมอาสาระดับจังหวัด (Word)

วิธีการเข้าสู่ระบบเพื่อดูรายชื่อผู้สมัครทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (Word)

LINK เข้าสมัคร

LINK เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

(Visited 1 times, 1 visits today)