ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

คลิกเพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

1. รายชื่อผู้สมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ผนวก ก.)

2. ผังที่นั่งสอบ

2.1 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ผนวก ข.)
2.2 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ผนวก ค.)

3. แบบคำร้อง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้อง

4. แผนที่

4.1 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4.2 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(Visited 1 times, 1 visits today)