คำร้องขอย้าย

แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายใหม่วิธีการเข้าระบบและกรอกข้อมูลคำร้องขอย้ายของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
>ดาวน์โหลด<

เข้าสู่โปรแกรมย้ายออนไลน์ (คลิก)

แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย (ใหม่)

แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย (Word)

ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)