คำร้องขอย้าย

วิธีการเข้าระบบและกรอกข้อมูลคำร้องขอย้ายของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
>ดาวน์โหลด<

เข้าสู่โปรแกรมย้ายออนไลน์ (คลิก)

แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย <= กรมฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบย้ายออนไลน์ ขอให้ใช้แบบฟอร์มคำร้องนี้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชา ตามขั้นตอน

(Visited 1 times, 1 visits today)