การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รุ่นที่ 1-2

หนังสือเวียน

เอกสารแนบ

(Visited 1 times, 1 visits today)